சனி, 29 செப்டம்பர், 2012

அவன் எந்த வம்பு தும்புக்கும் போனானா அவன ஏன்டா போய் இடிச்ச!

[ 16:09:37 28-09-2012 ]
அவன் எந்த வம்பு தும்புக்கும்
அவன் எந்த வம்பு தும்புக்கும் போனானா அவன ஏன்டா போய் இடிச்ச!

பயபுள்ள எங்க போரான் பாரேன்…நொடியில் உயிர் தப்பும் ஓட்டுனர்!

[ 16:09:44 28-09-2012 ]
பயபுள்ள எங்க போரான் பாரேன்…ந��

பயபுள்ள அதிர்ஷ்டத்தைப் பார்த்தீர்களா?

பயபுள்ள அதிர்ஷ்டத்தைப் பார்த்தீர்களா?

[ 02:09:32 29-09-2012 ]
பயபுள்ள அதிர்ஷ்டத்தைப்
அதிர்ஷ்டத்தைப் பார்த்தீர்களா?

.viyapu. thanks

செவ்வாய், 11 செப்டம்பர், 2012

முடிகளை கொண்ட எறும்பு ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது (படங்கள்)


உடல் எங்கும் நிறைய முடிகளை கொண்டு இந்த அறிய வகை எறும்பு இனங்கள் கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது இவை கென்யாவில் காணபடுகின்றது முடிகளை கொண்ட எறும்பு ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்க பட்டுள்ளது
இதனை உங்களுக்காக தருகிறோம் தமிழர் உலகம் .கொம்
t went missing for 62 years, but now Africa’s ‘terrible hairy fly’ has been discovered in remote caves in Kenya.
The insect, which does not have fully-formed wings and so is unable to fly, is one of the rarest creatures in the world.
Scientists first stumbled across the yellow-haired fly in 1933 and then again in 1948


links.lankasri. thanks

சனி, 21 ஜூலை, 2012

இப்படித்தான் அசிங்கப்படனும்


இப்படித்தான் அசிங்கப்படனும்

[ 13:07:47 19-07-2012 ]
இப்படித்தான் அசிங்கப்படனும்
இப்படித்தான் அசிங்கப்படனும்

வியாழன், 19 ஜூலை, 2012

நான்கு சக்கர வண்டியுடன் நகரும் படிக்கட்டில் ஏறியவருக்கு நிகழ்ந்த விபரீதம்! (வீடியோ)மாற்றுத் திறனாளி ஒருவர், மின்சார புகையிரத நிலையத்தில் உள்ள நகரும் படிக்கட்டில் ஏற முயன்றபோது ஏற்பட்ட விபரீதத்தை பாருங்கள்..!